Pliki do pobrania

Informacje podlegające obowiązkowym ujawnieniom Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie wg stanu na 31.12.2022 r.
Informacje podlegające obowiązkowym ujawnieniom Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie wg stanu na 31.12.2021 r.
Polityka informacyjna dotycząca adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
Polityka informacyjna w zakresie relacji z członkami i klientami
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowe czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.