Klienci indywidualni

Kredyty

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego / samochodowego
Wniosek o udzielenie limitu w rachunku ROR
Wniosek o wydanie karty kredytowej
Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego/hipotecznego/pożyczkę hipoteczną
Zaświadczenie o wysokości dochodów
Wniosek o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2%
Wniosek o jednorazową nadpłatę kredytu

Inne wnioski i upoważnienia

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego
Wniosek o otwarcie rachunku PRP i udostępnianie produktów
Wniosek o przeniesienie rachunku

OgÓlne warunki

Ogólne warunki udostępniania produktów i usług bankowych w ramach prowadzonych rachunków bankowych dla przedsiębiorców, JST oraz innych podmiotów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
Ogólne warunki udostępniania produktów i usług bankowych w ramach prowadzonych rachunków oszczędnościowych w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie

RODO / Klauzule informacyjne

Klauzule RODO, klauzule zgód
Klauzula informacyjna BIK
Klauzula informacyjna Administratora

Klienci biznesowi

Kredyty

Wniosek o kredyt (na działalność gospodarczą)
Oświadczenie majątkowe
Wniosek o wydanie karty kredytowej

Bankowość elektroniczna - instrukcje

Instrukcja użytkownika systemu eBankNet
Instrukcja użytkownika systemu eCorpoNet
Instrukcja uzytkownika systemu mobileNet
Instrukcja użytkownika systemu eCorpoNet WWW

Akty prawne

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw