Bankomaty

Możesz bezpłatnie* korzystać z wszystkich bankomatów Grupy BPS i sieci Planet Cash na terenie całej Polski. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Znajdź placówkę

*Wypłata bez prowizji nie dotyczy kart kredytowych: VISA Credit, VISA Credit Gold, VISA Business Credit i VISA Business Credit Gold (opłata 3%, min. 5,00 zł).


Wpłatomaty

Wpłatomat umożliwia szybką i intuicyjną wpłatę środków pieniężnych na konto w Mikołowskim Banku Spółdzielczym - bez prowizji. Urządzenie automatycznie rozpoznaje nominały banknotów, liczy je i wyświetla użytkownikowi stosowną informację.

Jak wpłacić pieniądze poprzez wpłatomat MBS?

 1. Włóż w odpowiednią szczelinę kartę płatniczą – użyj karty wydanej do rachunku, na który chcesz wpłacić gotówkę.
 2. Włóż w odpowiednią szczelinę pieniądze, które chcesz wpłacić na konto (jednorazowo max. 30 banknotów). Wpłatomat przyjmuje wszystkie nominały polskich banknotów. Nie mogą być one zniszczone, pogięte, posklejane ani mokre. Nie ma możliwości wpłacenia bilonu.
 3. Sprawdź na wyświetlaczu urządzenia czy ilość banknotów, ich nominały oraz suma wpłaty są zgodne z wyliczeniami.
 4. Zaakceptuj transakcję, zrezygnuj z jej realizacji albo dołóż kolejne banknoty.
 5. Po zaakceptowaniu i zrealizowaniu transakcji odbierz kwit z potwierdzeniem oraz kartę.
 6. Wpłacona gotówka znajdzie się na Twoim koncie w ciągu 30 minut od dokonania wpłaty.

Znajdź najbliższy wpłatomat


Wrzutnia depozytowa

Aby zapewnić naszym klientom jeszcze większą dostępność usług, przy siedzibie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie działa Strefa 24h – z bankomatem, wpłatomatem i specjalną wrzutnią. Urządzenia są dostępne dla klientów przez całą dobę.

Wrzutnia nocna spełnia wymagania klientów, którzy potrzebują odprowadzać gotówkę do banku często i o różnych porach dnia/nocy. Do korzystania z urządzenia niezbędne jest posiadanie rachunku bieżącego w naszym Banku oraz podpisanie umowy przyjmowania wpłat z wykorzystaniem wrzutni. Po podpisaniu zobowiązania otrzymasz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego.

 • Możliwość szybkiego wpłacania gotówki – 24h/7
 • Wygoda i bezpieczeństwo dokonywania wpłat
 • Brak opłat za korzystanie z usługi co do zasady

Jak wpłacić pieniądze poprzez wrzutnię MBS?

 1. Posegreguj i uporządkuj gotówkę, którą chcesz wpłacić.
 2. Dokonaj wpłaty w formie zamkniętej w specjalnie oznaczonym opakowaniu. Dołącz dowód wpłaty.
 3. Bank dokona sprawdzenia wpłaty (liczenie, sortowanie), uzna rachunek kwotą wpłaty i pobierze standardową prowizję za wpłatę gotówkową.
 4. Przeliczenie wpłaty zamkniętej następuje w terminie określonym w umowie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania wrzutu. Co do zasady, wpłata dokonana w godzinach 7:00-13:00 zostaje zaksięgowana na rachunku posiadacza w dniu bieżącym, a po godzinie 13:00 - w dniu następnym (jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu).
 5. Usługa wrzutni w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych opłat (chyba, że indywidualna umowa stanowi inaczej).

Znajdź najbliższą wrzutnię