Restrukturyzacja zadłużenia w MBS polega na ustaleniu nowych warunków spłaty, dostosowanych do aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Klienta, w oparciu o rzetelną analizę MBS.

1. Kto może złożyć wniosek o restrukturyzację
2. Jak złożyć wniosek o restrukturyzację
3. Co dalej?
4. Wniosek o ugodę lub porozumienie (w sytuacji kiedy nie można zawrzeć restrukturyzacji)
5. Dobrowolna sprzedaż nieruchomości