Wszystkie prowadzone przez nas lokaty objęte są gwarancją BFG. Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie 100 000 euro. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Zapraszamy do centrali lub najbliższej filii MBS. Zdecyduj, na jaki okres możesz ulokować swoje pieniądze, a my pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą lokatę.

Wybierz produkt, by dowiedzieć się więcej