Obsługa bankowa dla samorządów:

Rachunki bieżące, pomocnicze oraz usługi specjalne:

  • Rachunek bieżący i pomocniczy
  • Wirtualny rachunek do identyfikacji płatności 
  • Rachunek płacowy 
  • Lokaty negocjowane

Oferowane kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Pożyczka dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na sfinansowanie celu  ujętego w Ustawie o finansach publicznych