Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Reklamacje

Szanowni Klienci,

w trosce o wysoką jakość świadczonych usług uprzejmie informujemy, że w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie obowiązuje Regulamin rozpatrywania reklamacji, zgodnie z którym reklamacja może być złożona:

  1. na piśmie – osobiście w siedzibie Banku bądź jego Placówce, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650 z późn. zm.) albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;

  2. ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub na formularzu stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu podczas wizyty Klienta w siedzibie Banku bądź jego Placówce;

  3. w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: reklamacja@bankmbs.pl.

Poniżej zamieszczamy treść Regulaminu rozpatrywania reklamacji w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie wraz
z załącznikami oraz Komunikat dla Klientów na temat pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem.

Regulamin rozpatrywania reklamacji
Komunikat
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2_karty