Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Reklamacje

Szanowni Klienci,

w trosce o wysoką jakość świadczonych usług uprzejmie informujemy, że w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie obowiązuje Regulamin rozpatrywania reklamacji, zgodnie z którym reklamacja może być złożona:

  1. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Banku bądź jego Filii, albo przesyłką pocztową
  2. w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres siedziby Banku;
  3. ustnie – telefonicznie albo osobiście na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub na formularzu stanowiącym załącznik 2 do Regulaminu podczas wizyty Klienta w siedzibie Banku bądź jego Filii;
  4. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:  reklamacja@bankmbs.pl.

Poniżej zamieszczamy treść Regulamin rozpatrywania reklamacji w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie wraz z załącznikami.