Zalety

 • Okres kredytowania do 20 lat

 • Max kwota pożyczki to 60% wartości nieruchomości, nie więcej niż 1.400.000,00 zł

 • Brak konieczności udokumentowania celu pożyczki

 • Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania pożyczki (zmienne, okresowo stałe)

 • Niska prowizja

 • Brak opłat związanych z ubezpieczeniem pożyczki

 • Brak opłaty przygotowawczej i manipulacyjnej

RRSO wynosi 8,54 % na podstawie przykładu reprezentatywnego

Kwota kredytu 433.333,33 zł, oprocentowanie zmienne 8,71 % wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 180 miesięcznych równych ratach (60 równych rat w okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego w kwocie 4.069,75 zł oraz pozostałe raty w kwocie 4.250,62 zł i ostatnia rata wyrównawcza 4.339,79 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 3.495,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 341.493,63 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 757.843,57 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-12-31 na reprezentatywnym przykładzie.

RRSO wynosi 9,21 % na podstawie przykładu reprezentatywnego

Kwota kredytu 433.333,33 zł, oprocentowanie zmienne 8,71 % wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 7,21 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 180 miesięcznych równych ratach (179 równych rat w kwocie 4.321,64 zł i ostatnia rata wyrównawcza 4.499,80 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 3.495,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 348.235,03 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 781.568,36 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2022-12-31 na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka hipoteczna mikro

 • Okres kredytowania do 25 lat

 • Max kwota pożyczki to 70 % wartości nieruchomości, nie więcej niż 1.400.000,00 zł

 • Atrakcyjne oprocentowanie pożyczki

 • Niska prowizja

 • Przeznaczona na zakup nieruchomości niemieszkalnej (mikroapartamentu) oraz nieruchomości o charakterze rekreacyjnym.

 • Brak opłat związanych z ubezpieczeniem pożyczki

 • Brak opłaty przygotowawczej i manipulacyjnej

Pliki do pobrania

Wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej
Zaświadczenie o wysokości dochodów
Informacja o zmienny oprocentowaniu
Informacja o stałym oprocentowaniu
Informacja o ryzyku (wzrostu) stóp procentowych
Informacja o wskaźniku WIRON

RODO / Klauzule informacyjne

Klauzule RODO, klauzule zgód
Klauzula informacyjna BIK
Klauzula informacyjna Administratora