Zalety

 • Okres kredytowania do 20 lat

 • Max kwota pożyczki to 60% wartości nieruchomości, nie więcej niż 1.400.000,00 zł

 • Brak konieczności udokumentowania celu pożyczki

 • Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania pożyczki (zmienne, okresowo stałe)

 • Niska prowizja

 • Brak opłat związanych z ubezpieczeniem pożyczki

 • Brak opłaty przygotowawczej i manipulacyjnej

RRSO wynosi 7,31 % na podstawie przykładu reprezentatywnego

Kwota kredytu 130.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 7,51 % wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 6,01 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 176 miesięcznych równych ratach (60 równych rat w okresie obowiązywania oprocentowania okresowo stałego w kwocie 1.148,79 zł  oraz pozostałe raty w kwocie 1.199,08 zł i ostatnia rata wyrównawcza 1.157,12 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 1.480,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 79.509,01 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 209.509,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-09-10 na reprezentatywnym przykładzie. 

RRSO wynosi 7,98 % na podstawie przykładu reprezentatywnego

Kwota kredytu 130.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 7,51 % wskaźnik referencyjny WIBOR 3M: 6,01 % oraz stała marża 1,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 176 miesięcznych równych ratach (175 równych rat w kwocie 1.221,20 zł  i ostatnia rata wyrównawcza 1.222,12 zł). Prowizja za udzielenie wynosi 1.480,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Całkowity koszt kredytu wyniesie 86.412,12 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 216.412,12 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-09-10 na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka hipoteczna mikro

 • Okres kredytowania do 25 lat

 • Max kwota pożyczki to 70 % wartości nieruchomości, nie więcej niż 1.400.000,00 zł

 • Atrakcyjne oprocentowanie pożyczki

 • Niska prowizja

 • Przeznaczona na zakup nieruchomości niemieszkalnej (mikroapartamentu) oraz nieruchomości o charakterze rekreacyjnym.

 • Brak opłat związanych z ubezpieczeniem pożyczki

 • Brak opłaty przygotowawczej i manipulacyjnej

Pliki do pobrania

Wniosek o udzielenie pożyczki hipotecznej
Zaświadczenie o wysokości dochodów
Informacja o zmienny oprocentowaniu
Informacja o stałym oprocentowaniu
Informacja o ryzyku (wzrostu) stóp procentowych
Informacja o wskaźniku WIRON
Wniosek o jednorazową nadpłatę kredytu

RODO / Klauzule informacyjne

Klauzule RODO, klauzule zgód
Klauzula informacyjna BIK
Klauzula informacyjna Administratora