Korzyści dla Ciebie

  • Łatwy i szybki dostęp do pieniędzy - limit aż do 5-krotności wpływów (nie więcej niż 50.000 zł)

  • Możesz uzyskać kredyt bez poręczycieli i zgody współmałżonka do kwoty 10.000 zł (nie dotyczy konta wspólnego)

  • Okres kredytowania do 36 miesięcy z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres

  • Szybki dostęp do dodatkowych pieniędzy - decyzja o przyznaniu limitu w ciągu 24h

  • Kredyt bez rat kredytowych - każdy wpływ na konto zmniejsza limit zadłużenia

  • Łatwość w wykorzystywaniu limitu poprzez posługiwanie się kartą debetową

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 21,74 % na podstawie przykładu reprezentatywnego:

Kwota kredytu 5.000,00 zł, oprocentowanie zmienne 18,50 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w całości w ostatnim dniu umowy, odsetki od wykorzystanego limitu płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca przez okres 36 miesięcy. Prowizja za udzielenie wynosi 50,00 zł, płatna w dniu udzielenia. Prowizja za administrowanie limitem w okresie umownym: pobierana po pierwszym roku – 50,00 zł i drugim roku – 50,00 zł obowiązywania limitu. Całkowity koszt kredytu wyniesie 2.927,53 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 7.927,53 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-10-05 na reprezentatywnym przykładzie.

Pliki do pobrania

Wniosek o udzielenie limitu w rachunku ROR
Zaświadczenie o wysokości dochodów

RODO / Klauzule informacyjne

Klauzule RODO, klauzule zgód
Klauzula informacyjna BIK
Klauzula informacyjna Administratora