Karta VISA Classic Debit

 

Zalety

 • Nie musisz nosić przy sobie gotówki, narażając się na jej utratę - w sklepach, na stacji benzynowej, w restauracji możesz zapłacić kartą

 • Wygoda przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, masz dostęp do swoich pieniędzy

 • Możliwość bezpłatnej wypłaty pieniędzy w ponad 7000 bankomatów w całym kraju (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB i Planet cash).

 • Możliwość realizowania płatności przez Internet

 • Dokonywanie transakcji w Internecie

 • Z karty możesz korzystać także podczas zagranicznych podróży

 • Twoja karta jest objęta bezpłatnym ubezpieczeniem Pakiet Bezpieczna Karta w okresie ważności karty

 • Oszczędność czasu - gdy potrzebujesz wypłacić gotówkę z Twojego konta, nie musisz jechać do Banku - wypłatę możesz zrealizować w dowolnym bankomacie


Karta Mastercard Debit PayPass

Karta MASTERCARD Debit paypass

Zalety:

 • dokonywanie transakcji zbliżeniowych - funkcjonalność zbliżeniowa PayPass powyżej 100 zł wymaga potwierdzenia kodem PIN,
 • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku,
 • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 7000 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB i Planet cash),
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granicą oznaczonych logo MasterCard - bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat, kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości sprawdzenia blokady w systemie bankowości internetowej,
 • dokonywanie transakcji w Internecie,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku karty - każda transakcja powyżej 100 zł jest potwierdzona numerem PIN.

Karta VISA Classic EURO

 

 • Stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro – nie trzeba zabierać gotówki na zagraniczny wyjazd
 • Możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat w całej strefie euro
 • Bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja musi zostać potwierdzona numerem PIN lub podpisem
 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • Prosty wgląd w stan środków na rachunku w bankomatach oferujących taką usługę
 • Bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” w okresie ważności karty
 • Możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Pakiet Bezpieczna Karta zawsze w prezencie

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do każdej, wydanej karty dołącza, w okresie jej ważności i prawa do jej użytkowania, bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” chroniące od wielu ryzyk. Szczegółowy zakres ochrony można sprawdzić w OWU podczas wizyty w naszej placówce.

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ubezpieczonego w przypadku, gdy doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, a szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
 • Ubezpieczenie mienia
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.