Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

KARTOSFERA

Zachęcamy do korzystania z portalu kartowego - KARTOSFERA

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www. kartosfera.pl
  • podać numer PESEL – dla rezydentów ( osób zamieszkujących na terenie Polski),   a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

 

Za pośrednictwem portalu KARTOSFERA można dokonać następujących czynności:

  • aktywować kartę,
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmieniać kod PIN,
  • włączyć lub wyłączyć funkcję płatności zbliżeniowych,
  • zastrzegać kartę.

Instrukcja rejestracji i obsługi Kartosfery znajduje się w podręczniku użytkownika portalu.