Klient biznesowy

Rachunki masowe

W celu poprawienia identyfikacji płatności wpływających masowo na rachunki naszych Klientów, proponujemy Państwu Rachunek Masowy. Jest to rozwiązanie indywidualne dostosowane do potrzeb naszych Klientów, umożliwiające szybkie przetwarzanie informacji o wpłatach dokonywanych na rachunki Klienta.

Usługa ta:

polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta.

Adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających:

 • masowych odbiorców produktów i usług
 • dużą liczbę jednostek terenowych
 • dużą liczbę wpłat gotówkowych
 • podmioty posiadające wielu płatników np. zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.

Dlaczego Rachunki Masowe to dobry wybór?

 • obniżenie kosztów prac księgowych oraz kosztów archiwizacji dokumentów papierowych
 • obniżenie kosztów przetwarzania danych
 • otrzymywanie wiarygodnej, szybkiej i przejrzystej informacji o ilości wartości wpłat z tytułu swoich należności
 • zautomatyzowanie identyfikacji płatników
 • zautomatyzowanie transferu danych eksploatowanych z Banku do systemu finansowo – księgowego Klienta
 • efektywna kontrola spływu należności
 • systematyzacja i ewidencja wpływów
 • szybka identyfikacja zaległych płatności
 • możliwość monitorowania płatności swoich klientów

Szczegóły usługi

Opiera się ona na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. 
Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny Rachunek wirtualny.

Rachunek wirtualny

Posiada swoje NRB w 26-cyfrowym formacie numeru rachunku bankowego i polega na umieszczeniu w tym numerze numerycznego identyfikatora płatnika, który będzie dokonywał płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

Zasady funkcjonowania Usługi

W systemie księgowym Klienta dla każdego płatnika zostaje przyporządkowany indywidualny Rachunek wirtualny.
Klient może samodzielnie generować numery Rachunków wirtualnych dla swoich płatników lub może otrzymać od Banku wygenerowane numery w postaci pliku tekstowego.

Warunki udostępnienia usługi

Rachunki