Dlaczego rachunki masowe w MBS?

  • Niższe koszty prac księgowych i archiwizacji dokumentów papierowych
  • Optymalizacja kosztów przetwarzania danych
  • Pełna kontrola nad ilością i wartościami wpłat z tytułu należności
  • Automatyzacja identyfikacji płatników oraz transferu danych z banku do systemu finansowo-księgowego
  • Systematyzacja i ewidencja wpływów
  • Możliwość bieżącego monitorowania płatności i szybka identyfikacja zaległych wpłat

Rachunki wirtualne

Każdy płatnik otrzymuje indywidualny rachunek wirtualny - NRB w 26-cyfrowym formacie numeru rachunku bankowego. Numer ten zawiera numeryczny identyfikator płatnika, który będzie dokonywał płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek klienta. Indywidualny rachunek wirtualny zostaje przyporządkowany do każdego płatnika w systemie księgowym klienta. Możesz samodzielnie generować numery rachunków wirtualnych dla swoich płatników albo otrzymać je od nas „gotowe” w pliku tekstowym.

Rachunek masowy polecamy firmom i instytucjom, które posiadają:

  • masowych odbiorców produktów i usług,
  • dużą ilość jednostek terenowych,
  • dużą ilość wpłat gotówkowych,
  • wielu płatników (zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowej i cyfrowej, przedsiębiorstwa komunalne, szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.).

Warunki udostępnienia usługi