Klient biznesowy

Rachunek bieżący

Rachunek bieżacy przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla firm rodzinnych, dużych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych.  Bank oferuje swym Klientom rachunek bieżący oraz rachunki pomocnicze, służące do przeprowadzania określonych rozliczeń a także rachunki masowe. Dzięki różnorodności rachunków zyskujesz proste rozliczenia ze swoimi klientami, każdy kontrahent może mieć swój indywidualny numer rachunku bankowego

Konto firmowe - 3 x bez opłat

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł za przelew złożony elektronicznie - eBankNet, eCorponet,
 • 0 zł za realizację polecenia zapłaty

Korzyści dla Ciebie:

 • łatwy i wygodny dostęp do swoich pieniędzy 24h na dobę,
 • dzięki nieograniczonej ilości kart wydanych do jednego rachunku możesz wydać karty płatnicze swoim pracownikom, eliminując zaliczki pracownicze,
 • możliwość posiadania kont pomocniczych do rachunku bieżącego - przeznaczonych do realizowania określonych rozliczeń,
 • możliwość łatwego rozliczania należności od klientów przez  prowadzenie rachunków masowych Twoich klientów - powyżej 500 kontrahentów,
 • ponad 7000 bankomatów w całej Polsce, gdzie bez prowizji możesz wypłacić gotówkę,
 • łatwość regulowania swoich płatności z wykorzystaniem polecenia zapłaty,
 • możliwość sprawdzenia salda na rachunku przez Internet i telefon,
 • realizację zleceń dewizowych,
 • kredyt w rachunku bieżącym do wysokoścci 3-krotności wpływów z tytułu prowadzonej działalności na rachunek bieżący,
 • dostęp do konta przez Internet za pośrednictwem e-bankowości.

Do otwarcia rachunku wystarczy minimum formalności:

 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Informacja dotyczące zleceń płatniczych:


Rachunki