POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MBS Bank

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji MBS Bank.
 2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
 3. Aplikacja nie uzyskuje dostępu do uprawnień na urządzeniu mobilnym.
 4. Uprawnienia aplikacji:
  • pełny dostęp do sieci
  • wyświetlanie połączeń sieciowych
  • zapobieganie przejścia w stan uśpienia
  • interfejs API odesłania do instalacji z Play
  • używanie czytnika linii papilarnych
  • odbieranie danych z Internetu
 5. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
 6. Transmisja danych pomiędzy aplikacją MBS Bank a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
 7. Aplikacja MBS Bank nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych.
 8. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności należy nie instalować Aplikacji lub niezwłocznie ją odinstalować.