Najczęściej zadawane pytania

1. Co w praktyce oznacza uczestnictwo banku w IPS dla jego klientów?
2. Czy każdy bank spółdzielczy może zostać uczestnikiem IPS?
3. Czy IPS jest rozwiązaniem zamiennym wobec BFG?
4. Czy IPS to wyłącznie polskie rozwiązanie?
5. Ile środków pomocowych zgromadził IPS, do którego należy Mikołowski Bank Spółdzielczy?
6. Czy uczestnictwo w IPS jest „darmowe”?
7. Od kiedy nasz Bank jest członkiem IPS?

Dodatkowe informacje na temat SOZ BPS dostępne są pod adresem: http://www.sozbps.pl/