Schemat struktury Systemu Kontroli Wewnętrznej MBS

Pliki do pobrania

Opis systemu kontroli wewnętrznej
Schemat kontroli wewnętrznej w MBS Mikołów