Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Historia

Historia Banku

Historia spółdzielczości bankowej w Mikołowie rozpoczęła się jeszcze przed pierwszą wojną światową. Na spółdzielczość patrzono wówczas nieprzychylnym wzrokiem. Zwłaszcza w okresie międzywojennym przechodziła liczne kryzysy i załamania związane z ówczesną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Krótko po II wojnie światowej powstała w Mikołowie placówka przy Gminnej Kasie Spółdzielczej, jednak po pięciu latach aktywności, w roku 1955, zawieszono jej działalność. Reaktywowano ją dopiero po siedmiu latach i tak w roku 1962 pojawia się po raz pierwszy nazwa Bank Spółdzielczy w Mikołowie, zarejestrowana w katowickim Sądzie jako spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa. W tym okresie siedziba firmy mieściła się w pomieszczeniu przy ul. Pszczyńskiej.

W 1976 roku decyzją administracyjną Bank Spółdzielczy w Mikołowie stał się oddziałem Banku Spółdzielczego Katowicach. W roku 1987 Bank przeniósł swoją siedzibę do budynku przy ulicy Krakowskiej, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W marcu 1990 roku rozpoczęły się starania o utworzenie samodzielnej placówki bankowej wyłączonej ze struktur BS w Katowicach. Już w sierpniu tego samego roku, na podstawie licencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego, utworzony został Mikołowski Bank Spółdzielczy "mający uprawnienia do prowadzenia wszelkich czynności bankowych na terenie całego kraju".

Wcześniejsza zmiana lokalu, a także wiele innych ważnych decyzji podjętych przez władze Banku przyczyniły się do systematycznego rozwoju Banku, który trwa do dziś. Na obecną, ugruntowaną pozycję na rynku usług finansowych zespół Banku pracował przez wiele lat - dzisiaj MBS należy do grona najlepszych tego typu instytucji w Polsce. Świadczą o tym opinie Klientów oraz przyznawane nagrody i wyróżnienia.

XXV-lecie Banku

Dokładnie 8 sierpnia 1990r. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał decyzję w sprawie utworzenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. Dlatego też 2015 rok jest dla nas szczególnym okresem, gdyż obchodzimy XXV- lecie działalności jako samodzielna instytucja finansowa. Chcielibyśmy przy tej okazji przytoczyć parę historycznych wspomnień...

Pierwszy, historyczny Zarząd Banku tworzyli:

 • Pani Danuta Chrobok Prezes Zarządu,
 • Pan Jerzy Kubacki Wiceprezes Zarządu,
 • Pan Jan Kłusak Wiceprezes Zarządu.

W marcu 1992 r. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Panią Różę Brąclik i Pana Zygmunta Smoczoka.

W kwietniu 1994 r. z Zarządu Banku odwołano Jerzego Kubackiego i Jana Kłusaka a powołano Pana Marcina Drzewieckiego i Pana Piotra Młocka.

W skład Zarządu przez ostanie 20 lat weszli ponadto:

 • Maciej Prządka,
 • Waldemar Kalita,
 • Krzysztof Rzepka,
 • Marek Graca,
 • Michał Król.

Ciekawostki

W maju 1991 r. nasz Bank oferował kredyty gotówkowe oprocentowane w wysokości 75 % rocznie (oprocentowanie zmienne) a 12 - miesięczne wkłady oszczędnościowe dawały 85 % zysk w skali roku (oprocentowanie stałe), nie zapominając że na tamten czas nie było tzw. „podatku Belki”.

Na początku lat 90-tych Bank liczył ponad 400 Członków, i zatrudniał 15 pracowników by 10 lat później, w 2001 r. zatrudnienie wzrosło do 34 pracowników.

Dziś mamy:

 • ponad 100 pracowników
 • ponad 600 udziałowców
 • łącznie 12 placówek (centrala i 11 filii)

i w dalszym ciągu jesteśmy Bankiem lokalnym - bankiem dla Ciebie!