W marcu 1990 roku rozpoczęły się starania o utworzenie samodzielnej placówki bankowej, wyłączonej ze struktur BS w Katowicach. Jeszcze tego samego roku w sierpniu, na podstawie licencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego, utworzony został Mikołowski Bank Spółdzielczy „mający uprawnienia do prowadzenia wszelkich czynności bankowych na terenie całego kraju".

Wcześniejsza zmiana lokalu, a także wiele innych ważnych decyzji podjętych przez władze banku, przyczyniły się do systematycznego rozwoju, który trwa do dziś. Na obecną, ugruntowaną już pozycję na rynku usług finansowych zespół naszego banku pracował przez wiele lat.

Dzisiaj MBS należy do grona najlepszych tego typu instytucji w Polsce. Świadczą o tym opinie klientów oraz przyznawane nagrody i wyróżnienia branżowe.

30-lecie Banku i kilka wspomnień

Dokładnie 8 sierpnia 1990 roku, Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał decyzję w sprawie utworzenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. W 2020 roku obchodziliśmy 30-lecie działalności jako samodzielna instytucja finansowa. Warto przytoczyć w tym miejscu parę wspomnień...

Pierwszy, historyczny zarząd banku tworzyli:

  • Danuta Chrobok - Prezes Zarządu,
  • Jerzy Kubacki - Wiceprezes Zarządu,
  • Jan Kłusak - Wiceprezes Zarządu.

W marcu 1992 roku Rada Nadzorcza powołała do zarządu Różę Brąclik i Zygmunta Smoczoka. W kwietniu 1994 roku odwołano Jerzego Kubackiego i Jana Kłusaka, a powołano Marcina Drzewieckiego i Piotra Młocka. W ciągu ostatnich 20 lat do zarządu należeli:

  • Maciej Prządka,
  • Waldemar Kalita,
  • Krzysztof Rzepka,
  • Marek Graca,
  • Michał Król.

Z ciekawostek

Czy wiesz, że w maju 1991 roku nasz Bank oferował kredyty gotówkowe z oprocentowaniem w wysokości... 75% rocznie (oprocentowanie zmienne), a 12-miesięczne wkłady oszczędnościowe dawały 85% zysk w skali roku (oprocentowanie stałe)? I nie było tzw. „podatku Belki”. Wtedy nasz Bank liczył ponad 400 członków i zatrudniał 15 pracowników. 10 lat później, w 2001 roku, zespół tworzyło już 34 pracowników.

Nasz Bank dzisiaj

Dzisiaj MBS  to ponad 100 pracowników, przeszło 600 udziałowców,  centrala i 11 filii. W dalszym ciągu jesteśmy „Bankiem lokalnym - Bankiem dla Ciebie”, Twojej firmy, rodziny i wszystkich mieszkańców.