Pliki do pobrania

Formularz informacyjny BFG
Warunki i tryb grwarantowania środków przez BFG
Informacja dla Klientów Banku o środkach zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez Bank MBS