Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Lokata standardowa plus

Lokaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym to wysokie dochody, bezpieczeństwo pieniędzy, różnorodność terminów (od 14 dni do 24 m-cy), dostępność wybranych produktów poprzez Internet oraz drogą korespondencyjną. Istnieje również możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania. Lokaty prowadzone przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie objęte są gwarancją BFG.


Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 000 euro
Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Więcej informacji pod numerem telefonu 0-800 56 93 41 - połączenie bezpłatne
lub na stronie www.bfg.pl

Lokaty.png