Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Lokata pewny zysk

Lokaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym to wysokie dochody, bezpieczeństwo pieniędzy, różnorodność terminów (od 14 dni do 36 m-cy), dostępność wybranych produktów poprzez Internet oraz drogą korespondencyjną. Lokaty prowadzone przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie objęte są gwarancją BFG.

Korzyści:

 • wysokość oprocentowania (w skali roku):
   
  lokata 6 miesięczna 4,00 %
  lokata 12 miesięczna 6,00 %
  lokata 24 miesięczna 4,50 %
  lokata 36 miesięczna 4,00 %
 • minimum formaności
 • stałe oprocentowanie
 • wystarczy zaledwie 1000 zł, aby założyć lokatę,
 • brak konieczności posiadania konta osobistego,
 • po podpisaniu umowy ramowej lokatę można założyć korespondencyjnie.
 • możliwość wyboru dogodnego okresu lokowania środków - od 6 miesięcy, poprzez 12 miesięcy aż do 36 miesięcy,
 • bezpieczeństwo - gwarancja BFG

KOMUNIKAT LOKATA PEWNY ZYSK

 


Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 000 euro
Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Więcej informacji pod numerem telefonu 0-800 56 93 41 - połączenie bezpłatne
lub na stronie www.bfg.pl

Lokaty.png