Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Lokata oszczędnościowa "PROGRESJA"

 

Okres trwania lokaty

 

 

Oprocentowanie zmienne (%):

 

 

Okres

 

Oprocentowanie

 

 

 1 miesiąc

 

1,00%

 2 miesiąc

 

2,00%

 3 miesiąc

 

2,50%

 4 miesiąc

 

2,50%

 5 miesiąc

 

3,00%

 6 miesiąc

 

3,00%

 7 miesiąc

 

3,00%

 8 miesiąc

 

3,50%

 9 miesiąc

 

4,00%

 10 miesiąc

 

4,00%

 11 miesiąc

 

4,50%

 12 miesiąc

 

5,00%

 

Komunikat MBS Mikołów dla Posiadaczy Terminowej Lokaty Oszczędnościowej "PROGRESJA"

Obowiązuje od 25.07.2022 r.

Lokaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym to wysokie dochody, bezpieczeństwo pieniędzy, możliwość krótkoterminowego oszczędzania (do 12 m-cy), w Lokacie Progresja im dłużej się oszczędza tym wyższe jest oprocentowanie, dostępność wybranych produktów poprzez Internet oraz drogą korespondencyjną. Lokaty prowadzone przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie objęte są gwarancją BFG.


Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 000 euro
Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Więcej informacji pod numerem telefonu 0-800 56 93 41 - połączenie bezpłatne
lub na stronie www.bfg.pl