Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Lokata oszczędnościowa "KASKADA"

Komunikat MBS Mikołów dla Posiadaczy Terminowej Lokaty Oszczędnościowej "KASKADA"

Obowiązuje od 25.07.2022 r.

Lokaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym to wysokie dochody, bezpieczeństwo pieniędzy, możliwość długoterminowego oszczędzania (do 120 m-cy), dostępność wybranych produktów poprzez Internet oraz drogą korespondencyjną. Lokaty prowadzone przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie objęte są gwarancją BFG.

 

Okres trwania lokaty

 

 

Oprocentowanie zmienne (%):

 

 

 

120 m-cy

 

3,60%

 


Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 000 euro
Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Więcej informacji pod numerem telefonu 0-800 56 93 41 - połączenie bezpłatne
lub na stronie www.bfg.pl