Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Lokata internetowa

Lokaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym to wysokie dochody, bezpieczeństwo pieniędzy, różnorodność terminów (od 14 dni do 24 m-cy), dostępność wybranych produktów poprzez Internet oraz drogą korespondencyjną. Istnieje również możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania. Lokaty prowadzone przez Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie objęte są gwarancją BFG.

Korzyści:

 • wysokość oprocentowania (w skali roku):
  lokata 14 dniowa 0,95 %
  lokata 1 miesięczna 1,05 %
  lokata 3 miesięczna 1,35 %
  lokata 6 miesięczna 1,55 %
  lokata 12 miesięczna 1,85 %
 • minimum formaności
 • idealny sposób na krótkoterminowe oszczędzanie
 • lokata zawierana jest na okres 14 dni do 12 miesięcy
 • wygodny sposób założenia lokaty : bez wychodzenia z domu, w dowolnym czasie,
 • wystarczy dostęp do Internetu i bankowego systemu eBankNet,
 • minimalna kwota wpłaty to 3 000 zł,
 • bezpieczeństwo - gwarancja BFG.

Depozyty zgromadzone w naszym Banku są chronione przez 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 000 euro
Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

Więcej informacji pod numerem telefonu 0-800 56 93 41 - połączenie bezpłatne
lub na stronie www.bfg.pl

Lokaty.png