Okresy wakacji kredytowych

 • Od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy
 • Od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy
 • Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale

Warunki

 1. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
 2. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytową.
 3. Zawieszanie spłaty wydłuży okres kredytowania.
 4. Wakacje kredytowe dotyczą umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., a ich okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 5. Wniosek o wakacje kredytowe musi być:
  • kompletny,
  • podpisany przez wszystkich Kredytobiorców, zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku,
  • w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo współkredytobiorcy,
  • dostarczony do Banku co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wymagalności raty, która ma być zawieszona.

Wniosek można złożyć

 1. Osobiście w każdej filii Banku.
 2.  Z wykorzystaniem bankowości elektronicznej:
  • po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej wybierz zakładkę [Kontakt], i [Nową wiadomość] w kategorii "Wakacje kredytowe - złożenie wniosku". W tym miejscu możliwe jest przesłanie do Banku odpowiednich dokumentów (w formacie PDF).
 3. lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej.​​​​​

Pliki do pobrania

Wniosek o wakacje kredytowe (na rok 2023)
Pełnomocnictwo (dot. współkredytobiorców)