Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Wakacje kredytowe

OKRESY WAKACJI KREDYTOWYCH

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

WARUNKI

 1. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
 2. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki, ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych umową kredytową;
 3. Zawieszanie spłaty wydłuży okres kredytowania;
 4. Wakacje kredytowe dotyczą umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., a ich okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 5. Wniosek o wakacje kredytowe musi być:
  • kompletny;
  • podpisany przez wszystkich Kredytobiorców, zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku;
  • w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo współkredytobiorcy;
  • dostarczony do Banku co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wymagalności raty, która ma być zawieszona.

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ

DO POBRANIA