Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Karty płatnicze

Karty debetowe

Karty debetowe Mikołowskiego Banku Spółdzielczego pozwala na szybkie, sprawne i całodobowe dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą. Karty płatnicze o międzynarodowym zasięgu to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.


Karta VISA Classic Debit

VISA CLASSIC DEBIT

Zalety:

 • nie musisz nosić przy sobie gotówki, narażając się na jej utratę - w sklepach, na stacji benzynowej, w restauracji możesz zapłacić kartą
 • wygoda przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, masz dostęp do swoich pieniędzy
 • możliwość bezpłatnej wypłaty pieniędzy w ponad 4000 bankomatów w całej Polsce.
 • możliwość realizowania płatności przez Internet
 • do każdego rachunku osobistego w MBS możesz otrzymać aż do 3 kart płatniczych
 • właściciel rachunku może ustalić własne limity transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla każdej karty, do wysokości limitów wynikających z umowy
 • z karty możesz korzystać także podczas zagranicznych podróży
 • Twoja karta jest objęta bezpłatnym ubezpieczeniem Pakiet Bezpieczna Karta w okresie ważności karty
 • oszczędność czasu - gdy potrzebujesz wypłacić gotówkę z Twojego konta,
 • nie musisz jechać do Banku - wypłatę możesz zrealizować w dowolnym bankomacie oznaczonym logo VISA lub PLUS
 • opcjonalnie wyposażona w funkcję Pay Wave karta umożliwia realizację transakcji zbliżeniowych

Karta MASTERCARD Debit paypass

Karta MASTERCARD Debit paypass

Zalety:

 • dokonywanie transakcji zbliżeniowych - funkcjonalność zbliżeniowa paypass powyżej 50 zł wymaga potwierdzenia kodem PIN,
 • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku,
 • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek,
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4000 bankomatów bez prowizji (Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB, BGZ SA i Planet cash4you),
 • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych - w kraju i za granica oznaczonych logo MasterCard - bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat, kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości sprawdzenia blokady w systemie bankowości internetowej,
 • dokonywanie transakcji w Internecie,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku karty - każda transakcja powyżej 50 zł jest potwierdzona numerem PIN lub podpisem,
 • możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie,
 • możliwość zmiany PIN w bankomacie,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcji gotówkowychi bezgotówkowych,
 • możliwość zamówienia kart dodatkowych,
 • ubezpieczenie, 

Karta VISA Classic EURO

170614_VISA_EURO_DETAL_V1.png

Dzięki karcie VISA EURO nie musisz zabierać ze sobą waluty Euro za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.
Z kartą debetową VISA EURO zyskujesz:

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze,
 • możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem,
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie,
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę,
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do każdej karty dołącza, w okresie ważności karty i prawa do jej użytkowania, bezpłatne ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Karta obejmujące swym zakresem na warunkach określonych w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty – pokrywające szkody polegające na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego – w przypadku jeśli doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty i szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu – pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego – jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru – pokrywające szkody polegające na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
 • Ubezpieczenia mienia – pokrywające szkody polegające na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp.., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Karty