VISA Credit

 

Zalety

 • Możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania

 • Komfort – można robić zakupy na całym świecie, nawet gdy nie ma się pieniędzy na koncie

 • Darmowy kredyt do 51 dni

 • Limit kredytowy do 20.000 PLN

 • Możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej

 • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty

 • Brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 30 PLN

 • Dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo usługowych – w kraju i za granicą – bez żadnych opłat

 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie

 • Wygoda - automatyczne wznowienie karty

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  wynosi: 20,93 % na podstawie przykładu reprezentatywnego:

Kwota limitu 14.000,00 zł oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej 18,50 % kredyt spłacany w całości w ostatnim dniu trwania umowy. Prowizja za udzielenie wynosi  0,00 %. Klient dokonuje regularnych spłat kwoty minimalnej wynoszącej 3,00% zadłużenia nie mniej niż 30,00 zł. Niska wartość transakcji w okresie rozrachunkowym powoduje naliczenie opłat rocznych za kartę w wysokości 69,00 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 7.984,04 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 21.984,04 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-10-05 na reprezentatywnym przykładzie.


VISA Credit Gold

 

 • 0 zł za korzystanie z karty - pod warunkiem, że regularnie nią płacisz
 • Możliwość robienia zakupów na całym świecie – nawet, gdy nie masz już pieniędzy na koncie
 • Darmowy kredyt do 51 dni z limitem do 20 000 zł
 • Możliwość wykonywania przelewów z karty kredytowej
 • Możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty z niższym oprocentowaniem
 • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • Minimalna spłata w wysokości 3% wykorzystanego limitu miesięcznie (min. 40 PLN)
 • 0 zł prowizji od transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych w kraju i za granicą
 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • Funkcja sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
 • Automatyczne wznowienie karty
 • Możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
 • Możliwość zamówienia dodatkowej karty dla bliskiej, pełnoletniej osoby
 • Bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” w okresie ważności karty
 • Możliwość bezpłatnego zwiększenia limitu przy regularnym korzystaniu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  wynosi: 20,62 % na podstawie przykładu reprezentatywnego:

Kwota limitu 50.000,00 zł oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 18,50 % kredyt spłacany w całości w ostatnim dniu trwania umowy. Prowizja za udzielenie wynosi 0,00%.  Klient dokonuje regularnych spłat kwoty minimalnej wynoszącej 3,00% zadłużenia nie mniej niż 30,00 zł. Niska wartość transakcji w okresie rozrachunkowym powoduje naliczenie opłat rocznych za kartę w wysokości 150,00 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie 28.225,34 zł. Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 78.225,34 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2023-10-05 na reprezentatywnym przykładzie.


Pakiet Bezpieczna Karta zawsze w prezencie

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do każdej, wydanej karty dołącza, w okresie jej ważności i prawa do jej użytkowania, bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” chroniące od wielu ryzyk. Szczegółowy zakres ochrony można sprawdzić w OWU podczas wizyty w naszej placówce.

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ubezpieczonego w przypadku, gdy doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, a szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
 • Ubezpieczenie mienia
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie karty kredytowej
Zaświadczenie o wysokości dochodów