Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Rachunek walutowy

Rachunek bieżący prowadzony w walutach obcych:

  • euro
  • funt brytyjski
  • dolar amerykański

Rachunek przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla firm rodzinnych, dużych przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych. Dzięki niemu możesz rozliczać się bezpośrednio w określonej walucie minimalizując tym samym różnice kursowe. Posiadając rachunek walutowy masz także możliwość wykonywania przelewu zagranicznego w walucie, bez konieczności przewalutowania środków. Możesz również przyjmować przelewy z zagranicy.

Do otwarcia rachunku wystarczy minimum formalności:

  • dokumenty określające status prawny i charakter działalności,
  • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • zaświadczenie o numerze REGON,
  • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
  • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.