Dlaczego rachunek walutowy w MBS?

 • Opłacalne rozliczenia z zagranicznymi kontrahentami
 • Brak konieczności przewalutowania środków
 • Możliwość przyjmowania przelewów zagranicznych
 • Łatwy i wygodny dostęp do pieniędzy 24h/7
 • Minimum formalności potrzebnych do otwarcia konta
 • 3 waluty do wyboru: euro, funt brytyjski i dolar amerykański

W celu otwarcia rachunku przygotuj:

 • dokumenty określające status prawny i charakter działalności,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Pliki do pobrania

Komunikat MBS dla klientów instytucjonalnych - posiadaczy rachunków bieżących w walutach obcych