Klient biznesowy

Rachunek dla rolników

Przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność rolniczą

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń
  • wydawanie wyciągów po każdej zmianie salda
  • składanie stałych zleceń, polecenia zapłaty
  • bezpłatny dostęp do konta przez Internet - eBankNet

Rachunki