Klient biznesowy

Portfelowa linia gwarancyjna de minimis

Gwarancja de minimis

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie na podstawie zawartej umowy o współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego
ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredyty zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 

 • ·    gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wg definicji unijnej),

  ·    forma pomocy: pomoc de minimis,

  ·    możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

  ·    wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu (do 80% do 31 grudnia 2022 r.),

  ·    maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),

  ·    opłata prowizyjna: 0,5% (0% do 31 grudnia 2022 r.),

  ·    okres gwarancji: 27 miesięcy dla kredytów obrotowych, 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

  ·    zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

  ·    zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu,

  okres dostępności gwarancji do 31 grudnia 2022 r. (z możliwością przedłużenia).

Kredyty