Klient biznesowy

Portfelowa linia gwarancyjna de minimis

Gwarancja de minimisMikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK:

  • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
  • minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty,
  • gwarancja BGK może stanowić jedyne zabezpieczenie kredytu- w przypadku transakcji do 250.000 zł.

Z gwarancji BGK mogę skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3.500 000 zł.
Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją:

  • kredyty obrotowe,
  • kredyty inwestycyjne.

Gwarancja udzielana jest na okres:

  • 27 miesięcy – w przypadku kredytów obrotowych,
  • 99 miesięcy – w przypadku kredytów inwestycyjnych,

i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące

Kredyty