Klient biznesowy

Portfelowa linia gwarancyjna de minimis

Gwarancja de minimis

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)
w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis
w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredyty zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 

 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
 • forma pomocy: pomoc de minimis,
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:

o    obrotowych,

o    inwestycyjnych,

 • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
 • opłata prowizyjna: 0,5%,
 • okres gwarancji:
  • 27 miesięcy dla kredytów obrotowych,
  • 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela),
 • zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu,
 • okres dostępności gwarancji do 17 maja 2019 r. (z możliwością przedłużenia).

 

 

Kredyty