Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” może zostać udzielony w wysokości do 450 000 zł na okres do 15 lat. Pozwala:

  • sfinansować modernizację, remont, adaptację, przebudowę, ulepszenie lub konserwację infrastruktury technicznej nieruchomości będącej w zasobach wspólnoty (remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów itd.);
  • refinansować wydatki na realizację inwestycji poniesione przez kredytobiorcę z własnych środków;
  • spłacić kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez wspólnotę w innym banku.

Przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.