Klient biznesowy

Kredyt obrotowy

Kredyty obrotowe mają charakter kredytów odnawialnych bądź nieodnawialnych, a ich przeznaczanie to finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Wysokość kredytów obrotowych powinna wynikać z zapotrzebowania Kredytobiorcy na kapitał obrotowy.

Kwota udzielonego kredytu uzależniona jest od potrzeb oraz możliwości płatniczych Kredytobiorcy i powinna być ściśle skorelowana z wysokością średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Klienta.

Dla kredytu do 200.000,00 zł możliwość rozpatrzenia wniosku w trybie przyśpieszonym.

Kredyty obrotowe mogą być udzielone jako kredyty krótko bądź średnioterminowe ( maksymalnie na okres 36 miesięcy).

Rodzaje kredytów obrotowych: Max okres finansowania
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 24 m-cy
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 36 m-cy
Kredyt obrotowy w linii kredytowej 36 m-cy
Kredyt w rachunku karty kredytowej 36 m-cy

Kredyty