Klient biznesowy

Kredyt inwestycyjny

Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie zakupów środków trwałych, projektów inwestycyjnych i rozwojowych, mających na celu zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Najczęstsze cele kredytowania to: zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości.

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy i powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyty