Przykładowe cele kredytowania:

  • zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup środków transportu,
  • zakup nieruchomości,
  • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości.