Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Kredyt hipoteczny

Kredyt przeznaczony na finansowanie całkowitej spłaty zobowiązań kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Banku oraz innych instytucjach finansowych.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy.

Maksymalny okres kredytowania to 15 lat ( okres finansowania uzależniony jest od wnioskowanej kwoty zaangażowania oraz wartości nieruchomości).

Kredyty