Klient biznesowy

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest formą zabezpieczenia transakcji handlowych.

Gwarancje mogą być udzielane przez Bank na zlecenie zleceniodawcy, który posiada rachunek w Banku i prowadzi rozliczenia pieniężne za pośrednictwem tego rachunku lub założy w Banku rachunek bieżący i zobowiąże się do przeprowadzania przez niego obrotów.

W uzasadnionych przypadkach Bank może udzielić gwarancji na zlecenie zleceniodawcy nie posiadającego w Banku rachunku pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia.

Bank oferuje m.in.: gwarancje wadialne, zapłaty, dobrego wykonaniu umowy.

Kredyty