VISA Business Credit

 

 • 0 zł za korzystanie z karty - pod warunkiem, że regularnie nią płacisz
 • Możliwość robienia zakupów na całym świecie – nawet przy braku pieniędzy na koncie
 • Darmowy kredyt do 51 dni z limitem do 20 000 zł
 • Możliwość pokrycia z karty bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • Możliwość wykonywania przelewów z karty kredytowej
 • Możliwość doładowywania telefonów komórkowych z karty
 • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • Funkcja sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • Automatyczne wznowienie karty
 • Możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
 • Bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” w okresie ważności karty

VISA Business Credit Gold

 

 • 0 zł za korzystanie z karty - pod warunkiem, że regularnie nią płacisz
 • Możliwość robienia zakupów na całym świecie – nawet przy braku pieniędzy na koncie
 • Darmowy kredyt do 56 dni z limitem do 100 000 zł
 • Możliwość pokrycia z karty bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • Możliwość wykonywania przelewów z karty kredytowej
 • Możliwość doładowywania telefonów komórkowych z karty
 • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • Funkcja sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • Automatyczne wznowienie karty
 • Możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku
 • Możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

Mastercard Business Credit 

Karta kredytowa Mastercard Business Credit

 • Mastercard Business Credit
 • Możliwość robienia zakupów na całym świecie – nawet przy braku pieniędzy na koncie
 • Możliwość pokrycia z karty bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • Możliwość wykonywania przelewów z karty kredytowej
 • Możliwość doładowywania telefonów komórkowych z karty
 • Możliwość doładowywania telefonów komórkowych z karty
 • Funkcja sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
 • Funkcja sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie
 • Automatyczne wznowienie karty
 • Automatyczne wznowienie karty
 • Automatyczne wznowienie karty
 • Łatwe i szybkie płacenie zbliżeniowe za drobne zakupy – bez kodu PIN do kwoty 50 zł

Pakiet Bezpieczna Karta zawsze w prezencie

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do każdej, wydanej karty dołącza, w okresie jej ważności i prawa do jej użytkowania, bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” chroniące od wielu ryzyk. Szczegółowy zakres ochrony można sprawdzić w OWU podczas wizyty w naszej placówce.

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ubezpieczonego w przypadku, gdy doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, a szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
 • Ubezpieczenie mienia
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.

Co robić w przypadku kradzieży lub zgubienia karty?

 • W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia. Możesz to zrobić:
 • w każdym oddziale naszego banku,
 • telefonicznie pod numerem: (86) 215 50 50 lub 801 321 456 (infolinia),
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem: 828 828 828.