VISA Business Debit

 

 • Wydawana specjalnie dla naszych klientów we współpracy z BPS S.A.
 • Bezpłatne wypłaty pieniędzy z ponad 7000 bankomatów w całej Polsce
 • Możliwość realizowania płatności przez Internet
 • Nieograniczona ilość wydawanych kart do 1 rachunku – w tym kart dla pracowników z określonym limitem
 • Możliwość ustalania indywidualnych limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla każdej karty
 • Bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” w okresie ważności karty
 • Możliwość awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty lub zniszczenia karty za granicą
 • Akceptowana we wszystkich punktach handlowo-usługowych z emblematem VISA lub PLUS
 • Minimum formalności – wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty

VISA Business EURO

 

 • Stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro – nie trzeba zabierać gotówki na zagraniczny wyjazd
 • Możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat w całej strefie euro
 • Bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja musi zostać potwierdzona numerem PIN lub podpisem
 • Możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • Bieżący wgląd w stan środków na rachunku w bankomatach oferujących taką usługę
 • Możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Pakiet Bezpieczna Karta zawsze w prezencie

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie do każdej, wydanej karty dołącza, w okresie jej ważności i prawa do jej użytkowania, bezpłatne ubezpieczenie „Pakiet Bezpieczna Karta” chroniące od wielu ryzyk. Szczegółowy zakres ochrony można sprawdzić w OWU podczas wizyty w naszej placówce.

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ubezpieczonego w przypadku, gdy doszło do kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, a szkoda powstała na skutek dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną przy użyciu tak utraconej karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty.
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez posiadacza karty z bankomatu
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, jeśli szkoda powstała w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na uszczupleniu mienia zakupionego za pomocą karty na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są towary zakupione za pomocą karty płatniczej, których wartość jest nie mniejsza niż 200 zł. Przedmioty są objęte ochroną w okresie 30 dni od daty zakupu.
 • Ubezpieczenie mienia
  Ubezpieczyciel pokryje szkodę polegającą na zniszczeniu lub utracie mienia na terenie RP. Przedmiotem ubezpieczenia są: portfel, teczka, plecak itp., klucze, dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, paszport), karty płatnicze utracone w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego.