Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Polityka kadrowa

Fundamentem naszego Banku są ludzie. To ich praca i zaangażowanie decydują o sukcesie i rozwoju firmy.
Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę kadrową Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, która ma na celu:

  • tworzenie profesjonalnego zespołu pracowników,
  • kształtowanie postaw i standardów postępowania pracowników, 
  • zapewnienie efektywnej obsady kadrowej poszczególnych komórek organizacyjnych Banku,
  • zapewnienie stabilizacji zawodowej, przeciwdziałanie odchodzeniu pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz pozyskiwanie wartościowych pracowników w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, 
  • rozwój specjalistycznych kwalifikacji zawodowych koniecznych do realizacji zadań Banku,
  • rozwój systemu motywacyjnego opartego na właściwym kształtowaniu warunków i stosunków pracy, powiązaniu wynagradzania, awansowania i nagradzania z profesjonalizmem i efektywnością pracy oraz rozwojem kwalifikacji zawodowych pracowników,

Wciąż podejmujemy nowe wyzwania i stawiamy przed sobą odważne i ambitne cele, wszystko po to aby coraz lepiej spełniać oczekiwania naszych Klientów.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu i pracować wśród energicznych, aktywnych i przebojowych ludzi a jednocześnie masz doświadczenie w pracy w  bankowości,  złóż w sekretariacie Banku swoje CV.

Chętnie współpracujemy z młodymi ludźmi, dlatego zapraszamy także do odbycia obowiązkowych praktyk studenckich w naszym Banku.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 32/326 02 56 wew.728