Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Zawiadomienie NZP

29 września 2017

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

 

zaprasza

 

na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, które odbędzie się w dniu 19.10.2017 roku o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu PIK przy ul. Młyńskiej 5
w Mikołowie. W przypadku braku quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wyznacza się drugi termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu o godzinie 1130 w tej samej sali.

 

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

w dniu 19 października 2017 r.

 

1.  Otwarcie zebrania. 

2.  Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Zebrania.

3.  Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Sekretarza Zebrania.

4.  Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5.  Podjęcie Uchwały w sprawie dokonanie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

6.  Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ustaleń Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

7.  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

8.  Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad.

9.  Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia funkcji Komitetu Audytu - Radzie Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie oraz przyjęcia Zasad wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zamknięcie obrad.

 

Dokumenty, o których mowa w § 24 Statutu MBS w Mikołowie zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Banku.

 

 

Zarząd

Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie


Zobacz pozostałe aktualności