Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Trzy kwartały sukcesów!

6 października 2021

Z satysfakcją informujemy, że osiągnięte przez nasz Bank wyniki finansowe po trzech kwartałach bieżącego roku są bardzo optymistyczne i ukształtowały się znacznie powyżej założonego planu.

 

Zysk brutto wygenerowany przez MBS na dzień 30 września 2021 r. zbliżył się do 5,2 mln zł, zaś netto przekroczył 4,2 mln zł. Nasze kapitały osiągnęły wartość 83,6 mln zł., co umożliwia dalszy bezpieczny i zrównoważony rozwój naszego Banku. Jako największy bank spółdzielczy na Śląsku oraz jeden z największych w Polsce, mamy już sumę bilansową przekraczającą 1,02 miliarda zł. Niezmiennie naszą uwagę skupiamy na rentowności i bezpieczeństwie. Wobec tego szczególnie cieszy nas wysoki poziom współczynnika wypłacalności (18,6%) przy wysokim stopniu zabezpieczenia ryzyka kredytowego rezerwami celowymi (74,3%). Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) także kształtuje się bardzo korzystnie i wynosi 59,7%.  Te podstawowe dla oceny banków miary, plasują nas w czołówce najlepszych banków spółdzielczych w Polsce.

 

Osiągnięte przez MBS parametry finansowe na dzień 30 września 2021 r. zadawalają nas tym bardziej, że w ostatnim czasie przejęliśmy dwa kolejne, mniejsze banki spółdzielcze, których placówki stały się naszymi filiami. Tym samym, działania, które realizujemy, wpisujące się w trend wewnątrzspółdzielczej integracji, przynoszą już wymierne, a co ważne, bardzo pozytywne efekty.

 

Nie spoczywając na laurach, w dalszym ciągu będziemy kontynuować strategię zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju, stawiając przy tym na nowoczesne technologie, pozostając niezmiennie „Bankiem lokalnym – Bankiem dla Ciebie”.


Zobacz pozostałe aktualności