Kontrast:
Tekst:

To był kolejny dobry rok – czyli MBS w 2022 r. w pigułce.

Opublikowano: 29 maja 2023

Ubiegły rok, dla naszego Banku był kolejnym, w którym odnotowaliśmy sukcesy biznesowe, rozwijając naszą działalność oraz wypracowując wysokie zyski.  Sytuację Banku szczegółowo omówiono w dniu 19 maja 2023 podczas Zebrania Przedstawicieli MBS. W spotkaniu tym, oprócz naszych delegatów oraz członków organów, uczestniczyli także znamienici goście. Byli to między innymi - Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości – Pan Artur Adamczyk oraz Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS – Pan Marian Gola.

Podczas ZP omówiono sytuację finansową Banku, podkreślając, że na koniec 2022 roku zysk netto MBS przekroczył 10 mln zł, współczynnik wypłacalności wyniósł niemal 19,4% a suma bilansowa zamknęła się wartością 1,2 mld zł. W konsekwencji Bank był zarówno efektywny, a przy tym cechował się bardzo dobrą wypłacalnością. Co dla nas również istotne, dzięki skutecznie prowadzonym działaniom biznesowym, umocniliśmy swoją pozycję jako największego banku spółdzielczego na Śląsku i jednego z największych w Polsce. Co jednak dla nas najważniejsze nasz Bank niezmiennie cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa i zaufania, a ekspozycja na ryzyko jest umiarkowana.

W związku z tym, że nasz model biznesowy sprawdza się w różnych, nierzadko całkowicie odmiennych sytuacjach makroekonomicznych, strategia działania MBS na ten i najbliższe lata będzie kontynuowana. Zasadność takiego podejścia podzielili delegaci, zgodnie zatwierdzając kierunki rozwoju Banku i udzielając skwitowania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej MBS.