Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

System Ochrony Zrzeszenia BPS (SOZ BPS / IPS) – dla pełnego bezpieczeństwa i ochrony depozytów naszych Klientów.

31 marca 2020

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi.

 

Czym jest System Ochrony Zrzeszenia BPS (tzw. IPS)?

System Ochrony Instytucjonalnej (z ang. IPS - Institutional Protection Scheme) jest nowoczesnym sposobem ochrony płynności finansowej i wypłacalności banków (spółdzielczych), które są członkami tego Systemu. Zatem IPS stanowi w praktyce dodatkową ochronę pieniędzy Klientów banków – uczestników tego Systemu.  

 

Co w praktyce oznacza uczestnictwo banku w IPS dla jego klientów?

  • Środki pieniężne zebrane przez IPS na mechanizmy zabezpieczające i płynnościowe stabilizują w całości działalność Banku – uczestnika IPS;

  • Pełna Ochrona depozytów: Gwarancja płynności i wypłacalności banków – uczestników IPS oznacza w praktyce pełną ochronę wszystkich pieniędzy ulokowanych przez Klientów Banku;

  • Podwójna Ochrona depozytów: Zabezpieczenie Banku poprzez IPS, finalnie, obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), jest jedną z dwóch form ochrony lokat (pieniędzy) Klientów. ;

  • Każdy Bank – uczestnik IPS jest dodatkowo, w sposób ciągły, kontrolowany pod kątem bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania.

 

Czy każdy bank spółdzielczy może zostać uczestnikiem IPS?

Nie.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do SOZ BPS (IPS) jest wypełnienie rygorystycznych kryteriów stabilności i bezpieczeństwa przez Bank, który zgłasza wolę przystąpienia do Systemu. Kryteria te zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. W efekcie System Ochrony Zrzeszenia BPS należy postrzegać jako grupę najlepszych i najbardziej bezpiecznych banków, które w sposób ciągły poddawane są dodatkowej kontroli w zakresie stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania. Obecnie, ponad połowa wszystkich banków spółdzielczych w Polsce tworzy SOZ BPS, w tym Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie

 

Czy IPS jest rozwiązaniem zamiennym wobec BFG?

Nie.

IPS jest komplementarnym systemem bezpieczeństwa finansowego wobec BFG. Każdy bank działający w Polsce posiada gwarancje BFG, jednak tylko banki – uczestnicy IPS posiadają ochronę BFG oraz IPS.  Oznacza to, że pieniądze klientów zgromadzone w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie są chronione przez BFG oraz IPS.

 

 

Czy IPS to wyłącznie polskie rozwiązanie?

Nie. Systemy Ochrony Instytucjonalnej (IPS-y), oprócz Polski, funkcjonują także od wielu lat w Europie Zachodniej. IPS-y z powodzeniem gwarantują bezpieczeństwo tamtejszych banków spółdzielczych oraz ich klientów i sprawdziły się w praktyce.

 

Ile środków pomocowych zgromadził IPS, do którego należy Mikołowski Bank Spółdzielczy?

7 miliardów złotych. Na dzień 31.12.2019 System Ochrony Zrzeszenia BPS dysponuje środkami wsparcia płynności w kwocie ponad 6,4 mld zł dodatkowym funduszem zabezpieczającym w kwocie ponad 572 mln zł oraz. Zgromadzone środki wynoszą więc razem prawie 7 mld zł i pozwalają na skuteczną pomoc każdemu z Uczestników, w tym Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Mikołowie.

 

Czy uczestnictwo w IPS jest „darmowe”?

Nie. Banki spółdzielcze – uczestnicy IPS stworzyły fundusze pomocowe (7 mld zł) z własnych środków oraz ponoszą cykliczne opłaty na funkcjonowanie tego Systemu. W dużym uproszczeniu, zasady ponoszenia opłat na rzecz IPS można przyrównać do tych ponoszonych przez banki na rzecz BFG.

 

Od kiedy nasz Bank jest członkiem IPS?

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie należy do SOZ BPS już od grudnia 2015 r., a zatem od samego początku jego powstania.

 

Dodatkowe informacje na temat SOZ BPS dostępne są pod adresem:  http://www.sozbps.pl/

 


Zobacz pozostałe aktualności