Kontrast:
Tekst:

Realizujemy swoje cele - czyli 2022 rok w MBS Mikołów

Opublikowano: 4 lutego 2023

Miniony, 2022 rok był kolejnym, który z całym przekonaniem możemy uznać za czas rozwoju i osiągnięć naszego Banku. Wypracowany zysk netto, który przekroczył 10 mln zł, współczynnik wypłacalności zbliżony do 20% czy też wskaźnik efektywności kosztowej (C/I) na poziomie 41,5% potwierdzają, że ubiegły rok zakończyliśmy bardzo dobrymi rezultatami. Co więcej, za 2022 r. odprowadziliśmy łącznie ponad 6 mln zł podatków, które po części zasiliły i miejscowe budżety.

                2022 r. to również okres dalszego wzrostu naszego Banku. Dzięki skutecznym działaniom biznesowym, które opieramy na trwałych fundamentach bezpiecznego i ostrożnego zarządzania, wielkość MBS na koniec roku, po raz pierwszy w historii przekroczyła 1,2 mld zł. W konsekwencji umocniliśmy się na pozycji lidera pośród banków spółdzielczych na Śląsku oraz jesteśmy jednym
z największych bs-ów w Polsce.

                Za sprawą konkurencyjnej oferty oraz stałemu unowocześnianiu usług, w zeszłym roku pozyskaliśmy do obsługi kolejnych, nowych klientów, w tym tych o znaczeniu strategicznym. Drugostronnie, kontynuowaliśmy realizację zadań, które zaplanowaliśmy, by niezmiennie pozostać bezpieczną instytucją finansową, związaną z regionem, w którym głównie funkcjonujemy. Nie zapomnieliśmy o przewodnim haśle, które nam towarzyszy od lat -  „Bank lokalny – Bank dla Ciebie”. W efekcie, wzorem lat poprzednich rozwijaliśmy politykę wspierania okolicznych inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych czy też ochrony zdrowia.

                Wybiegając nieco w przyszłość, prognozujemy, że bieżący rok powinien być dla Banku podobnie dobry jak ten, który niedawno się zakończył. Wyrażamy przy tym nadzieję, że także tegoroczne dokonania Banku będą odczuwalne zarówno dla naszych właścicieli, klientów i pracowników jak i lokalnej społeczności.