Kontrast:
Tekst:

MBS jako partner biznesowy spotkania przedsiębiorców Gminy Sośnicowice

Opublikowano: 23 marca 2023

W dniu 17.03.2023 r. miało miejsce spotkanie przedsiębiorców Gminy Sośnicowice, którego organizatorem był Urząd Miasta Sośnicowice a współorganizatorem, jako partner biznesowy, Bank MBS

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców z terenu Gminy Sośnicowice oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Sośnicowice, w tym Burmistrz Miasta Sośnicowice Pan Leszek Kołodziej, Z-ca Burmistrza Pan Bernard Wilczek oraz Skarbnik Gminy Pani Justyna Pach. Ze strony Banku w spotkaniu udział wzięli między innymi Prezes Zarządu MBS Pan Michał Król, Wiceprezes Zarządu MBS, Pan Rafał Kołeczek, Społeczny Doradca Prezesa Pan Piotr Ciupke oraz pracownicy Banku odpowiedzialni za obsługę klientów firmowych i samorządów. Spotkanie było doskonałą okazją do nawiązania współpracy i biznesowych rozmów. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczny udział w tak ważnym i ciekawym wydarzeniu.

Dziękujemy również Urzędowi Miasta Sośnicowice za możliwość udostępnienia zdjęć ze spotkania