Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Komunikat z Zebrania Przedstawicieli Banku w dniu 22.06.2017

27 czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że 22 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku.

W Zebraniu, oprócz przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Banku uczestniczyli lokalni samorządowcy, w tym Pan Henryk Zawiszowski - Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz Pan Artur Adamczyk - Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Podczas obrad, przedstawiciele zatwierdzili m.in. sprawozdanie finansowe Banku za ubiegły rok, które zostało pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta - firmę ATAC - Audytorzy i Partnerzy, udzielili absolutorium członkom Zarządu oraz pozytywnie ocenili sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przedstawiciele zatwierdzili również zmiany do Statutu Banku oraz dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.  Podczas obrad podkreślono dobrą kondycję ekonomiczno - finansowo Banku, zarówno bieżącą jak i prognozowaną.  Przy omawianiu kierunków rozwoju na 2017 rok, podkreślono konieczność kontynuowania obecnego modelu biznesowego, w którym naczelną rolę pełni zasada bezpiecznego i ostrożnego funkcjonowania Banku i jego lokalny, spółdzielczy charakter. Zebranie dokonało również podziału wypracowanego zysku za 2016 r. w kwocie netto wynoszącej 4.176.321,37 zł z czego kwotą 4.147.518,34 zł zasilono fundusz zasobowy Banku zaś kwotę 28.803,03 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. 


Zobacz pozostałe aktualności