Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Komunikat dla Klientów

19 kwietnia 2021

 

Szanowni Klienci,

od dnia 19.04.2021 r. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie wdroży funkcjonalność informowania Klientów posiadających karty wydane przez Bank MBS, o marży jaką Bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego za pośrednictwem SMS – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. 


Zobacz pozostałe aktualności