Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Komunikat w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim (bank przejmowany)

3 stycznia 2019

Szanowni Klienci,

 

z wielką radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że na wspólny wniosek Banków,  za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18.12.2018 r., po uzyskaniu wpisu w KRS    w dniu 02.01.2019 r., z sukcesem nastąpiło połączenie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) i Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim (bank przejmowany). Oba Banki będą od tej pory działać pod jedną, wspólną nazwą jako: „MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE” (BANK MBS).

W wyniku połączenia Klienci dotychczasowego Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim stali się Klientami Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie a Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim stał się filią Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

Działając RAZEM i WSPÓLNIE jako jeden silny i bezpieczny bank spółdzielczy:

· znacząco podniesiemy poziom bezpieczeństwa Banku, ponieważ jesteśmy uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (tzw. IPS). System ten gwarantuje płynność,wypłacalność Banku, a tym samym dodatkowo zwiększa ochronę depozytów Klientów;

·   zapewnimy nowoczesne produkty, które usprawnią codzienną pracę naszych Klientów i pomogą rozwijać biznes;

·  wykorzystamy i będziemy kontynuować to, co dotychczas w obu Bankach było najlepsze, w tym elastyczność i szybkość działania, czyli to co wyraźnie i na korzyść różni polskie banki spółdzielcze od banków komercyjnych.

                                                    

Z poważaniem
Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie


Zobacz pozostałe aktualności