Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

Spotkanie KZBS i Przedstawicieli Banków Spółdzielczych ze Śląska w Mikołowie

9 października 2017

W dniu 4 października 2017 r. w Mikołowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów Banków Spółdzielczych zrzeszenia BPS regionu katowickiego z kierownictwem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS), którego współorganizatorem był Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 banków spółdzielczych oraz reprezentanci KZBS – Prezes KZBS Pani Krystyna Majerczyk – Żabówka, Wiceprezes KZBS Pan Michał Krakowiak oraz Pani Dorota Okońska - odpowiedzialna za relacje z bankami spółdzielczymi.

Podczas dyskusji, przedstawiciele KZBS omówili bieżące działania związku, ich zakres oraz rezultaty. Reprezentanci banków przekazali swoje spostrzeżenia w zakresie strukturalnych problemów sektora spółdzielczego oraz zasad jego funkcjonowania. W podsumowaniu spotkania, zgodnie wskazano na konieczność wzmacniania pozycji KZBS, jako kluczowej izby gospodarczej dla sektora banków spółdzielczych - głównie
w obszarze legislacyjnym oraz szkoleniowym.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy – w szczególności władzom KZBS oraz  przedstawicielom banków spółdzielczych - za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu, przekazanie cennych uwag oraz postulatów, mając nadzieję na kolejne, równie potrzebne i owocne dyskusje w gronie praktyków.

http://www.kzbs.pl/spotkanie-kzbs-z-bankami-spoldzielczymi-3250.html


Zobacz pozostałe aktualności