Kontrast:
Tekst:

Kolejny raz zwiększamy oprocentowanie lokat terminowych!

Opublikowano: 22 lipca 2022

Szanowni Klienci,

Informujemy, że już kolejny raz podjęliśmy decyzję o zwiększeniu oprocentowania lokat terminowych dla osób fizycznych (klientów indywidualnych). W związku z powyższym oprocentowanie rocznych lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu wzrośnie do 3,50% w skali roku (lokata „STANDARD PLUS- 12 M”) - w przypadku lokat zakładanych w placówkach Banku oraz do wysokości 3,55%  w przypadku ich założenia za pośrednictwem bankowości internetowej - lokata „INTERNETOWA- 12 M”.   Klienci, którzy zdecydują o wyborze lokaty o oprocentowaniu stałym mogą skorzystać  z produktu: LOKATA „PEWNY ZYSK -12 M”, której oprocentowanie wynosić będzie aż 6,00% w skali rokuRównocześnie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu oprocentowania dla depozytów klientów biznesowych (firmowych).

Przypominamy także,  że zgodnie z  konsekwentnie realizowaną przez Bank MBS  polityką nawiązywania trwałych i długofalowych relacji oraz doceniania stałych Klientów, lokaty w naszym Banku nie posiadają ograniczeń produktowych, jak np. maksymalna kwota lokaty czy „oferta tylko na nowe środki”.

Podwyższone oprocentowanie lokat obowiązywać będzie od dnia 25.07.2022 r. a szczegółowe informacje o wysokości oprocentowania poszczególnych lokat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Banku oraz będą dostępne we wszystkich placówkach Banku MBS.