Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

"Jesteśmy i chcemy pozostać bankiem blisko ludzi, blisko naszego klienta i tym odróżniać się od banków komercyjnych – mówi dr n. ekon. Michał Król, Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

15 września 2021