Klient indywidualny
Klient indywidualny
Klient biznesowy

IPS - Elitarny klub dobrych i bezpiecznych banków spółdzielczych.

12 maja 2017

IPS - Elitarny klub dobrych i bezpiecznych banków spółdzielczych.

 

Naczelną ideą powołania tzw. systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) jest wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania banków – uczestników takiej organizacji. W związku z tym, partycypacja danego banku w IPS, stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa - również dla jego klientów. IPS zapewnia swoim członkom, nie tylko pomoc płynnościową oraz kapitałową, ale także stanowi dodatkowy element nadzoru nad instytucjami, które do niego przystąpiły.

Zasady funkcjonowania IPS, obowiązujące w nim regulacje oraz wybór kadry zarządzającej muszą być zgodne, nie tylko z zapisami ustawowymi, ale również uzyskać zatwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Obecnie w Polsce istnieją dwa systemy ochrony instytucjonalnej, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeden utworzono w ramach zrzeszenia SGB, drugi – większy, powstał dla banków zrzeszonych w BPS. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo swoich klientów, stał się członkiem systemu ochrony instytucjonalnej zrzeszenia BPS.

Nie każdy bank może zostać uczestnikiem IPS. Koniecznym warunkiem przystąpienia do systemu ochrony instytucjonalnej jest wypełnienie rygorystycznych kryteriów zatwierdzonych przez KNF. Stąd też, IPS można określić jako elitarny klub dobrych i bezpiecznych banków i miło nam poinformować, iż członkiem tego elitarnego klubu jest  również Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie.

Warto także podkreślić fakt, że niezależnie od systemu ochrony instytucjonalnej, Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, jak i każdy inny bank uczestniczący w IPS, jest objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).


Zobacz pozostałe aktualności